Om deze functie te kunnen gebruiken dient u uw Elektronische identiteitskaart in uw lezer te plaatsen.

Accepteren

Het verwerken van de gegevens gebeurt conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet 8/12/1992)

© 19/11/2004 Cevi NV
© 10/10/2005 Geac Benelux b.v.